niepotrzebna rejestracja

Dane firmy

O firmie

KUPIMYTO
NJ Jadwiga Księżyk
Kunowice ul. Brylantowa 15
69-100 Słubice
Polska

Administrator strony:
asgoodasnew electronics GmbH (spółka z.o.o)
Georg-Simon-Ohm-Straße 6
15236 Frankfurt nad Odrą
Niemcy

 

Telefon stacjonarny: +49 335 74 3899 66
Adres mailowy: info@kupimyto.pl
Adres strony: http://www.kupimyto.pl 

Siedziba firmy:
Georg-Simon-Ohm-Straße 6
15236 Frankfurt nad Odrą
Niemcy

Wpis do rejestru handlowego prowadzonego przy sądzie rejonowym we Frankfurcie nad Odrą: HRB 12158 FF
Niemiecki numer podatkowy VAT (USt.-ID): DE263602886
Kapitał zakładowy: 93.206 EUR

Osoby zarządzające i odpowiedzialne za treść: Dr. Tim Seewöster, Stefan Groitl

 

Wyłączenie z odpowiedzialności

 

Odpowiedzialność za treści

Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była aktualna, kompletna i spełniała wszystkie konieczne wymagania, nie możemy dać na to gwarancji.

 

Odpowiedzialność za linki

Nasze strony i nasz blog (http://www.kupimyto/blog) zawierają odnośniki (linki) do innych stron internetowych, na których treść nie mamy wpływu. Za treści tam zamieszczone odpowiadają ich administratorzy lub osoby je prowadzące. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zamieszczane tam materiały.

Strony internetowe do których załączamy linki zostały przez nas sprawdzone pod kątem zgodności z prawem w momencie umieszczenia linku i nie stwierdziliśmy na nich żadnych niezgodnych z prawem. Nie jesteśmy jednak w stanie dokonywać ich ciągłego sprawdzania nie mająć uzasadnionych powodów do przypuszczeń, że mogą one naruszać przepisy. W razie stwierdzania istnienia treści niezgodnych z prawem, natychmiast usuniemy odpowiednie linki.

 

Prawa autorskie i znaki marek

Sporządzone przez nas i zamieszczone na naszych stronach internetowych treści i utwory są chronione przez przepisy niemieckiego prawa autorskiego. Treści sprządzone przez osoby trzecie np. zdjęcia i nazwy firm, z reguły nie są odrębnie oznaczone. Osoby posiadające prawa do tych materiałów zezwoliły nam jednak na korzystanie z nich. Wszelkie prawa są własnością autorów. Powielanie, opracowywane, rozpowszechnianie bądź wykorzystywanie w inny sposób niedozwolony prawem autorskim wymaga pisemnej zgody osoby uprawnionej. Kopiowanie strony jest dozwolone tylko na użytek prywatny i zabronione w celach komercyjnych.

Wszelkie znaki firmowe, towarowe i określenia produktów są używane jedynie w celach informacyjnych i należą do osób uprawnionych.

Zdjęcia iPhone pochodzą ze strony www.3gstore.de/Lukas Palik (licencja Creative Commons). Pozostałe dane są udostępniane częściowo przez Icecat.biz. Jesteśmy zobowiązani do poinformowania o klauzuli wyłączającej na stronie Icecat.biz

 

Moc prawna powyższego wyłączenia z odpowiedzialności

Utrata mocy prawnej poszczególnych postanowień nie prowadzi do utraty mocy prawnej pozostałych przepisów.