Polityka prywatności

1.  Poniższe informacje mają charakter jedynie informacyjny. Wiążący charakter mają  postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w § 10 Regulaminu Sklepu. Wskazujemy, że w § 8 Regulaminu znajdują się ważne postanowienia sposobu obchodzenia się z danymi znajdującymi się w sprzedawanym nam urządzeniu (telefon komórkowy, odtwarzacz MP-3, urządzenie nawigacyjne, kamera cyfrowa itp).2.  Wraz ze sprzedażą urządzenia i jego wysyłką do nas zostaje zawarta umowa sprzedaży między Państwem a firmą  asgoodasnew electronics GmbH, Georg-Simon-Ohm-Straße 6, 15236 Frankfurt nad Odrą, Niemcy. Regulamin sklepu i zawarte tam postanowienia stanowią integralną część umowy. Sklep pobiera, przetwarza i korzysta z danych osobowych Klienta, a w szczególności z jego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu (ulica, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy) danych bankowych lub PayPal, numeru telefonu, jeśli został podany i adresu mailowego. Te dane są wykorzystywane tylko zgodnie z niemieckimi ustawami o ochronie danych osobowych , telemediach i usługach telekomunikacyjnych oraz innymi przepisami prawa w celu udokumentowania transakcji i umów.3.  Klient ma zgodnie  z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych  na jego temat danych osobowych, a także prawo do sprostowania, uzupełnienia lub skasowania tych danych. Wszelkie zapytanie prosimy kierować pisemnie z podaniem danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację składającego zapytanie na adres:Asgoodasnew electronics GmbH

Georg-Simon-Ohm-Straße 6

15236 Frankfurt (O.)4.  Sklep wykorzystuje dane osobowe Klienta jedynie do zabezpieczenia realizacji transakcji i wyjaśnienia kwestii z tym związanych. Firma asgoodasnew electronics GmbH nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobom trzecim oraz nie wykorzystuje tych danych do celów reklamowych lub przesyłania ofert własnych lub swoich partnerów handlowych, za wyjątkiem

  • firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, gdy dane te są niezbędne dla nich do realizacji transakcji płatniczych czy dostarczenia przesyłek;
  • W przypadku gdy Klient zgodził się na wyrażenie opinii o jakości usług w dobrowolnej ankiecie, Sklep udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących jakość usług w Sklepie;
  • zbierania danych Klienta przez Sklep w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), pod warunkiem że Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera przez Sklep lub przez partnera handlowego Sklepu Samsung Electronics Polska ul. Postępu 14 02-676 z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Postępu 14 02-676 Warszawa;
  • zbierania danych Klienta przez Sklep w celach marketingowych, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) .), pod warunkiem że Klient wyraził zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych przez asgoodasnew electronics GmbH oraz Samsung Electronics Polska ul. Postępu 14 02-676 Warszawa, w celach marketingowych, , zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.5.  Wysyłanie wiadomości spamowych jest wykluczone! Przy każdej transakcji Klient jest proszony o udział w ankiecie-online, która służy podniesieniu jakości usług.  Zaproszenie do dobrowolnego udziału w ankiecie jest wysyłane mailem. Czterokrotnie w ciągu roku Klient jest zapraszany do dobrowolnego udziału w szczegółowej ankiecie online.6.  Jeśli Klient korzysta z akcji promocyjnych partnerów handlowych Sklepu, to  Sklep ma prawo do przekazania tym partnerom danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia. W określonych prawem przypadkach  jesteśmy zobowiązani do udostępnienia danych osobowych na rzecz osób trzecich. Dotyczy to w szczególności wyjaśnienia i ścigania nadużyć, przestępstw i wykroczeń.  Udostępnienie danych następuje wtedy na żądanie właściwych organów ścigania i administracyjnych, o ile istnieją uzasadnione i udokumentowane powody do przypuszczeń że doszło do złamania prawa. W takim wypadku udostępniamy jednak nie wszystkie dane, a tylko te które stoją w bezpośrednim związku z  nadużyciem, przestępstwem i wykroczeniem.7.  Zapewniamy bezpieczne przekazywanie Państwa danych osobowych. Wykorzystujemy przy tym standard SSL (Secure-Socket-Layer). Strona internetowa sklepu  i banki danych są zabezpieczone przez odpowiednie działania techniczne i organizacyjne przed utratą, usunięciem, zmianą i rozpowszechnianiem danych przez niepowołane do tego osoby trzecie.8.  Strona internetowa www.kupimyto.pl zapisuje przy realizacji transakcji proces wpisywania danych osobistych. Te dane są następnie przetwarzane w banku danych  w celu nawiązaniu kontaktu mailowego z klientami, których transakcje zostały nagle przerwane.9.  W Państwa gestii leży zapisanie i usunięcie swoich, bądź odnoszących się do osób trzecich danych osobistych na przesłanym nam urządzeniu. Firma asgoodasnew electronics nie zapewnia możliwości odzyskania, ani nie bierze żadnej odpowiedzialności za utracone dane. Firma asgoodasnew electronics  dokunuje po przyjęciu urządzenia według własnego uznania konieczne działania zmierzające do usunięcia danych na urządzeniu, zmiany zapisanych ustawień i aktualizacji oprogramowania, które mogą prowadzić do całkowitego usunięcia lub uszkodzenia zapisanych danych. Ma to jednak miejsce tylko w zakresie przewidzianym przez producenta urządzenia.  Firma asgoodasnew electronics nie gwarantuje, że dane pozostawione na urządzeniu zostaną całkowicie i ostatecznie usunięte i że nie mogą być przwrócone lub odczytane przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą fachową i odpowiednimi narzędziami.10.  Strona internetowa www.kupimyto.pl i inne strony Sklepu (podstrony, oferty partnerów handlowych Sklepu) wykorzystują program do analizy sieci, który wykorzystuje tzw. "Cookies" tzn. informacje tekstowe, które są zapisywane na komputerze osoby przeglądającą daną stronę i które umożliwiają analizę wykorzystania strony. Stworzone za pomocą "Cookies"  informacje o wykorzystaniu strony, w tym  adres IP osoby przeglądającej,  są przekazywane do programu analizy sieci i tam zapisywane. Program analizy sieci wykorzystuje te informacje do oceny wykorzystania stron Sklepu, aby sporządzać raporty o aktywności w sieci  i innych działań związanych z aktywnością internetową.  Te dane są przekazywane na rzecz osób trzecich o ile wynika to z przepisów prawa lub gdy te osoby działają przy przetwarzaniu danych  w ramach programu do analizy sieci. Użytkownicy Sklepu  mogą wyłączyć możliwość instalowania "Cookies"  przez odpowiednie opcje w swojej przeglądarce.  Wskazujemy jednak, że w takim razie nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być dostępne w pełnym stopniu. Korzystanie z usług świadczonych za pomocą tej strony internetowej oznacza akceptację przedstawionego powyżej sposoby przetwarzania danycb przez program do analizy sieci.11.  Informacja o danych osobowych przy korzystaniu z usługi społecznościowej Facebook (opcja "Lubię to" ): Na stronach internetowych kupimyto.pl zainstalowane są wtyczki  usługi społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto,  CA 94304, USA.  Te wtyczki są opatrzone logiem Facebook, opcją "Lubię to" lub napisem "Facebook Social Plugin". Przy wejściu na stronę internetową kupimyto.pl, która zawiera taką wtyczkę,  użytkownik nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook.  Wskutek działania wtyczki Facebook zostaje poinformowany o wejściu użytkownika na naszą stronę. Jeśli użytkownik skorzysta z wtyczki, na przykład przez użycie opcji "Lubię to" lub skomentowanie strony, to informacje na ten temat są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki internetowej użytkownika do serwisu Facebook i tam zapisywane.  Bardziej szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych w serwisie  Facebook są dostępne pod adresem www.facebook.com.12.  Wszelkie zapytania odnośnie zapisywania, przetwarzania, korzystania i dalszego przekazywania swoich danych osobowych  a także prośby o informacje, sprostowanie, zablokowanie lub usunięcie danych prosimy kierować do naszego administratora danych osobowych na adres:Christian Teichter

Georg-Simon-Ohm-Straße 6

15236 Frankfurt nad Odrą
Niemcy13.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej.

KUPIMYTO

Obsługa klienta

Od poniedziałku do piątku
8:00-18:00